Behöver du ta dig från skiss till färdig e-learning?

Uniq Interaction kan hjälpa dig!

Vi strukturerar och anpassar ditt material.

Med modern pedagogik, illustrationer och film skapar vi interaktiv utbildning.

Vi gör kurserna tillgängliga för alla, och hjälper dig följa deras utveckling.

Vill du och dina kolleger vara med och skapa Sveriges bästa e-learning med oss?

arrow
arrow

Interaktiv säljutbildning

 
 
Se filmen om hur vi går tillväga när vi hjälper våra kunder att skapa e-learning för att utbilda både egna säljare och återförsäljare. 

Våra säljutbildningar är kundunika, med fokus på ett gemensamt arbetssätt för företagets och återförsäljarnas säljare. Finns det någon speciell mjukvara säljarna använder i sitt säljarbete så brukar vi göra en separat interaktiv mjukvaruutbildning där de lär sig använda den.  

I säljutbildningen ingår ofta:

Värderingar
Mission
Vision
Företagets grundsyn på försäljning
De olika faserna i er säljprocess, dvs hur ni:
- Skapar en relation till era kunder
- Inspirerar kunden
- Tar reda på kundens behov och önskemål
- Omsätter detta i lösningar som passar kunden
- Förhandlar och kommer till avslut
- Följer upp leverans
- Följer upp kundnöjdhet
- Skapar förutsättning för nästa affär
- Hanterar missnöjda kunder

Lämna din epost för prisuppgift