Behöver du ta dig från skiss till färdig e-learning?

Uniq Interaction kan hjälpa dig!

Vi strukturerar och anpassar ditt material.

Med modern pedagogik, illustrationer och film skapar vi interaktiv utbildning.

Vi gör kurserna tillgängliga för alla, och hjälper dig följa deras utveckling.

Vill du och dina kolleger vara med och skapa Sveriges bästa e-learning med oss?

arrow
arrow

Marbodal säljutbildning

 

Om Marbodal

Marbodal ingår i Nobiakoncernen, Europas ledande köksspecialist. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 500 anställda i huvudsakligen åtta länder. För 2013 uppgick nettoomsättningen till cirka 12 miljarder kronor. Huvudkontoret är beläget i Stockholm och aktien är noterad på NASDAQ OMX.

marbodal Säljutbildning Quiz

Projekt

Förmedla Marbodals metod "Kundresan"

Marbodal ville förmedla sin syn på hur en Marbodalsäljare ska agera för att uppnå målet att skapa ambassadörer.

Gemensamt satte vi ribban högt med en hög grad av interaktivitet och filmade sekvenser kombinerat med quizzar för att stämma av kunskapsnivån. 

marbodal saljutbildning

Nyttan

"En enhetlig säljskola för både egna säljare och ÅF"

Utbildningen används för att ge nya säljare en bra grund i hur deras säljarbete ska gå till inom Mabrodal. Men även befintliga säljare använder innehållet inom de områden där man känner behov av att uppdatera sig.

 

Kontakta oss