Behöver du ta dig från skiss till färdig e-learning?

Uniq Interaction kan hjälpa dig!

Vi strukturerar och anpassar ditt material.

Med modern pedagogik, illustrationer och film skapar vi interaktiv utbildning.

Vi gör kurserna tillgängliga för alla, och hjälper dig följa deras utveckling.

Vill du och dina kolleger vara med och skapa Sveriges bästa e-learning med oss?

arrow
arrow

Nobia Sverige

 

Om Nobia Sverige

Nobia är Europas ledande köksspecialist. Verksamheten består av utveckling, tillverkning och försäljning av kök genom ett tjugotal starka varumärken, samt som kontraktstillverkare. Nobia har totalt cirka 6 900 medarbetare i huvudsakligen åtta länder.
För 2014 uppgick nettoomsättningen till cirka 12 miljarder kronor och rörelseresultatet exklusive strukturkostnader var 845 miljoner kronor.
Nobias huvudkontor är beläget i Stockholm och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Configura /CET Designer

Projekt

"Certifierade kökssäljare med hjälp av e-learning"

Sedan 2014 producerar Uniq Interaction allt innehåll för Nobias  stora e-learningsatsning "Köksakademin".

En del av innehållet avser interaktiv utbildning i programvaran CET Designer, en programvara som används av samtliga Marbodals kökssäljare, både egen personal och återförsäljare, för att rita kök. 

Marbodar kök

Nyttan

"Från 10 till 3 dagars utbildning "

Det färdiga innehållet görs tillgängligt via Totara LMS. Samtliga kökssäljare ska genomgå utbildningen och erhåller certifiering efter godkänd examination. Genom satsningen på e-learning förändras utbildningen som tidigare var totalt nio dagar. Nu kan eleverna själva styra när de vill genomföra utbildningen. De har också möjlighet att hela tiden gå tillbaka och repetera samt att ta del av nytt sortiment och nya funktioner i viktiga programvaror.

 

Kontakta oss