Behöver du ta dig från skiss till färdig e-learning?

Uniq Interaction kan hjälpa dig!

Vi strukturerar och anpassar ditt material.

Med modern pedagogik, illustrationer och film skapar vi interaktiv utbildning.

Vi gör kurserna tillgängliga för alla, och hjälper dig följa deras utveckling.

Vill du och dina kolleger vara med och skapa Sveriges bästa e-learning med oss?

arrow
arrow

Peab webbutbildning miljö

 

peab projekt 330

Projekt

"Miljölyftet"

Peab ville genomföra ”Miljölyftet” för att lyfta kompetensen kring miljöfrågor inom affärsområde Bygg. Utbildningen skulle rikta sig till samtliga anställda inom affärsområdet och ge inspiration till att jobba med miljöfrågor, en orientering i Peabs miljöarbete samt konkreta råd och tips till de olika befattningarna kring hur de ska förhålla sig till miljö i sitt dagliga arbete.

miljolytet 330

Effekten

Stort intresse för både miljöfrågor och e-learning 

En nyckel till framgång i det här projektet var att miljöchefen träffade och förberedde samtliga regionledningar på affärsområdet. Regionchefernas engagemang var avgörande för gruppernas resultat. En annan viktig framgångsfaktor var att utbildningen anpassades efter kursdeltagarens roll på Peab. Kursinnehållet kändes helt enkelt relevant och riktat till just ”mig”. En effekt av ”Miljölyftet” har blivit att många nu är intresserade av e-learning inom andra områden på Peab.

 

Förberedelser och kampanj

Peabs miljöchef träffade samtliga regionledningsgrupper inom affärsområde Bygg i cirka tre timmar för att utbilda och förbereda dem för genomförandet av utbildningen samt informera om de nya miljökraven. Inför lanseringen av de nya rutinerna genomfördes en miljökampanj som varade i 1,5 månad. Under den perioden genomfördes arbetsplatsmöten samt att alla genomförde de obligatoriska e-utbildningar för sin befattning.

Det digitala innehållet

Peabbygge 840

"En trestegsraket"

En film för inspiration ("Ingen kan göra allt men alla kan göra något"). Efter en första workshop beslutades bland annat att producera en film där det globala perspektivet beskrivs samtidigt som Peabs ansvar lyfts fram. Filmens syfte var att inspirera och motivera både till att genomgå utbildningen och till att aktivt arbeta med miljöfrågor i det dagliga arbetet.

Interaktiv grundutbildning

En grundutbildning togs fram där fokus låg på att beskriva hur vi kan gå mot ett mer hållbart samhällsbyggande och vilka Peabs viktigaste miljöfokusområden är. Utbildningen innehåller en hög grad av interaktivitet där användaren utforskar olika miljöfokusområden på ett lekfullt sätt (energi, transporter, tjänstefordon och resor).

Befattningsanpassad e-learning

Den sista delen i utbildningen består av en befattningsanpassad del där allt fokus ligger på hur miljöarbetet ser ut för en specifik yrkeskategori (t.ex. produktionspersonal, inköp m.fl.). Den stora målgruppen var yrkesarbetarna och i den utbildningen applicerades ett arbetssätt som är inspirerat av spelvärlden och det som kallas Gamification . Centrum i utbildningen är en byggarbetsplats med arbetsmaskiner, material och avfallscontainrar. I takt med att kursdeltagaren genomför olika övningar, frågor och liknande så färdigställs också bygget.

Responsen

"10 poäng av 10 möjliga! Det gav mig en helhetsbild och också en del som jag inte visste innan."
KMA-samordnare 

”Bästa utbildningen under min tid inom Peab.”
Facklig förtroendevald till Personalchefen om Yrkesarbetarutbildningen"

”Vilket bra jobb ni gjort med miljölyftet! Tyckte utbildningen var på rätt nivå och vågade lyfta problematiken på ett lösningsorienterat sätt.”
Entreprenadingenjör


Läs mer:

 

Kontakta oss