Behöver du ta dig från skiss till färdig e-learning?

Uniq Interaction kan hjälpa dig!

Vi strukturerar och anpassar ditt material.

Med modern pedagogik, illustrationer och film skapar vi interaktiv utbildning.

Vi gör kurserna tillgängliga för alla, och hjälper dig följa deras utveckling.

Vill du och dina kolleger vara med och skapa Sveriges bästa e-learning med oss?

arrow
arrow

Performance Support

 
 

Är performance support ett nytt begrepp för dig? Titta på filmen där vi förklarar vad det är och hur du kan använda vårt verktyg Process Guide.

Vårt verktyg Process Guide använder vi för att ge stöd efter att någon gått våra utbildningar. Oavsett hur bra utbildningar vi gör åt våra kunder så glömmer eleverna efter hand. Med hjälp av Process Guide kan våra kunder återanvända korta sekvenser av utbildningsinnehållet och göra det tillgängligt precis när personalen behöver det. De kan också producera eget innehåll i form av text, bilder och enklare skärminspelningar. Process Guide är helt enkelt ett verktyg som ger dig möjligheter att själv stötta personalen i deras olika arbetsprocesser.

Lämna din epost för demo